Ericsson Danmark A/S, helbredsattest ifm. medarbejdere der arbejder i master og antenner

Indeks  ericsson danmark a/s, helbredsattest
Kategori  Andre aftale attester
ID-nr.  06.02.55.01
Attestform  Blanket
Honorar  901 kr.
Rekvirent  Arbejdsgiver
Betales af  Arbejdsgiver
Opdateret  08.04.2019
Forklaring 

Lægeforeningen Attestudvalg og Ericsson Danmark A/S har indgået aftale om attestblanket til brug for helbredsundersøgelse af medarbejdere der arbejder i master og antenner. Arbejdstilsynet har efter loven givet tilladelse til, at helbredsundersøgelsen må foretages.