Ericsson Danmark A/S, helbredsattest ifm. medarbejdere der arbejder i master og antenner

Indeks 
Ericsson danmark a/s, helbredsattest
Kategori 
Andre aftale attester
ID-nr. 
06.02.55.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
918 kr.
Rekvirent 
Arbejdsgiver
Betales af 
Arbejdsgiver
Opdateret 
19.04.2021
Forklaring 

Lægeforeningen Attestudvalg og Ericsson Danmark A/S har indgået aftale om attestblanket til brug for helbredsundersøgelse af medarbejdere der arbejder i master og antenner. Arbejdstilsynet har efter loven givet tilladelse til, at helbredsundersøgelsen må foretages.