Erfaringer med patientansvarlig læge

Vi har samlet en række artikler, der især handler om yngre lægers foreløbige erfaringer med rollen som patientansvarlig læge. Den patientansvarlige læge vil mange steder primært være en uddannet speciallæge men kan også være en yngre læge i gang med sin speciallægeuddannelse. Rollen er under alle omstændigheder en del af fremtidens sygehusvæsen, og det er derfor et vigtigt element i videreuddannelsesforløbet.