Erfaringer med patientansvarlig læge

 

    Yngre Læger og Overlægeforeningen har for nylig gennemført en større medlemsundersøgelse omkring Patientansvarlig Læge.

    Rapporten er nu tilgængelig og præsenterer de samlede resultater af medlemmernes holdninger til og erfaringer med den patientansvarlige læge (efterfølgende omtalt PAL).

    Læs rapporten ved at klikke på nedenstående link.

    Samlede resultater fra spørgeskemaundersøgelse 2020

    Derudover har vi samlet en række artikler, der især handler om yngre lægers foreløbige erfaringer med rollen som patientansvarlig læge. Find artiklerne på de øvrige links.