Enkelttilskud til medicin

Indeks 
medicintilskud - ansøgning om enkelttilskud
Opdateret 
01.04.2015
Forklaring 

Honorar for lægers arbejde med at skrive ansøgninger om enkelttilskud indgår ikke i Landsoverenskomsten om almen lægegerning. Hvis lægen ønsker honorering for arbejdet, må patienten betale.