Elever, sygemeldinger mm.

Indeks  elever, sygemeldinger m.m.
Kategori  Fri attest
Opdateret  01.04.2015
Forklaring 

Elevstillinger følger Funktionærloven (hvis ikke andet er nævnt i lærekontrakten). Ønsker en arbejdsgiver lægelig dokumentation for elevens sygdom eller andet gælder derfor de samme regler som for funktionærer. Dvs. ifm. ansættelse, sygdom, graviditet mv.