Ekstravagter

Ekstravagter

Hvis du ved siden af din fuldtidsansættelse tager ekstravagter på en anden afdeling eller på et andet sygehus, skal det honoreres med overarbejdssats.

Dvs. du skal have timelønnen i den stilling, du vikarierer, tillagt 50%.

Hvis du ikke har en hovedbeskæftigelse, skal du honoreres med normaltimelønnen. Til gengæld skal ud have indbetalt pensionsbidrag for timerne.

Se mere i overenskomstens § 34 stk. 2.