Ekstraordinære tilkald

Ekstraordinære tilkald kan have to forskellige former:

• ekstraordinært tilkald, hvor man ifølge tjenestelisten ikke er pålagt tjeneste, og som ikke er i umiddelbar tilslutning til planlagt tjeneste (§ 24 i overenskomsten)

• ekstraordinær tjeneste, der ligger i tilslutning til en planlagt tjeneste (§ 23 i overenskomsten) 

Ekstraordinært tilkald, hvor man ifølge tjenestelisten ikke er pålagt tjeneste, og som ikke er i umiddelbar tilslutning til planlagt tjeneste
Ekstraordinært tilkald omfatter både tilkald ved fremmøde og telefonisk tilkald. Det er altså ikke et krav, at man møder på arbejdspladsen for at få honorering. Man skal også honoreres for et telefonisk tilkald. 

Man bliver aflønnet for det antal timer, tjenesten varer, dog min. for 6 timer. Hvis varslet er på mindre end 72 timer, gives der herudover et tillæg på 1.981,53 kr. pr. gang. Husk at indberette til lønkontoret, hvis du ikke er blevet varslet i tide og dermed er berettiget til tillægget. 

Eks.: En læge bliver på en fridag med få timers varsel tilkaldt til en ambulancetransport, der varer 2 timer. Lægen skal aflønnes for 6 timer og skal herudover have et tillæg på 1.981,53 kr.

Ekstraordinær tjeneste i tilslutning til en planlagt tjeneste
Hvis man udfører ekstraordinær tjeneste i tilslutning til en planlagt tjeneste, aflønnes man alene for de ekstra timer, tilkaldet varer. Hvis varslet er på mindre end 72 timer, og hvis tilkaldet er på mere end 3 timer, ydes der herudover et tillæg på 1.049,24 kr. pr. gang. Også her er det vigtigt at indberette til lønkontoret, hvis varslet ikke er overholdt, så du får tillægget.

Eks.: En læge bliver efter en planlagt dagtjeneste nødt til at blive 4 timer ekstra på arbejde. Lægen skal aflønnes for disse 4 timer og skal herudover have et tillæg på 1.049,24 kr., da den ekstraordinære tjeneste ikke er blevet varslet.