Eksterne lektorer

Underskrevet aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet

Se aftalen her om Eksterne lektorer pdf