Ekspertrådgivning om arbejdsmiljø

Ekspertrådgivning og inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø

Hvis du oplever, at arbejdsmiljøet på din afdeling trænger til at blive gået efter i sømmene, er der professionel hjælp at hente.

Formålet med indsatsen er at tilbyde den enkelte arbejdsplads – eller flere arbejdspladser inden for samme speciale, område eller region mv – rådgivning og inspiration om, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan styrkes.

Rådgivningen kan foregå ved fx:​
• Organisatoriske forandringer
• Faglige forandringer
• Vold og trusler
• Samarbejde, arbejdspladskultur og mobning.

Eksperterne, som udbyder rådgivning, har alle erfaring med psykisk arbejdsmiljø. Deres rådgivning og inspiration er bygget op om velafprøvede metoder og konkrete redskaber, som arbejdspladserne kan bruge i det daglige arbejde.

Hvem kan søge
Alle regionale arbejdspladser og enheder, både inden for hospitaler, psykiatrien, social- og døgninstitutionerne, administration og service m.v., kan søge om støtte, og forløbene kan skræddersys, så de præcis matcher behov og ønsker på den enkelte arbejdsplads.

Hvem tager kontakten
Vil du gerne benytte dig af tilbuddet om ekspertrådgivning og inspiration, så drøft muligheden i MED eller med den eller de ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, som udgør de lokale parter på arbejdspladsen,

Kontakt
Der er tre udbydere til ordningen, som hver har deres metoder og indgangsvinkler til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Den enkelte arbejdsplads er velkommen til at kontakte dem for at supplere oplysningerne.

NFA – Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
www.arbejdsmiljoviden.dk
Stig Ingemann Sørensen, dialog- og netværkskonsulent Mail: sis@vfa.dk, tlf.: +45 39 16 54 84, mobil: +45 50 93 67 16 Henriette Bjørn Nielsen, forskningschef Mail: hni@nfa.dk, tlf.: +45 39 16 53 54

RUC – Roskilde Universitetscenter
www.ruc.dk/reg-psa
Henrik Lund, lektor, ph.d. ,Mail: llund@ruc.dk, mobil: +45 23 95 01 01, tlf.: +45 46 74 26 05

www.joblife.dk
Sanne Berglund Simonsen, afdelingsleder, Mail: sbs@joblife.dk, Mobil: 27613954 tlf.: +45 8819 1800

Danske Regioner  og Forhandlingsfællesskabet
Du er også velkommen til at kontakte Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet, som står bag ordningen, for at høre mere.
Danske Regioner: Laura Thors Calaña, ltc@regioner.dk, tlf.: +45 35 29 82 30
Forhandlingsfællesskabet: Henrik Carlsen, hc@forhandlingsfællesskabet.dk, tlf.: +45 33 47 06 17

Få mere information her

Kort præsentation af udbyderkataloget

Læs mere hos Danske Regioner

Forhandlingsfælleskabet