Efteruddannelse for kommunalansatte

En kommunallæge har ret til tjenestefrihed med løn i indtil 2 uger inden for to på hinanden følgende kalenderår i anledning af deltagelse i fagligt relevante efteruddannelseskurser.