Efteruddannelse for hospitals- og sygehusansatte

Overlæger har efter overenskomsten for overlæger ret til 10 efteruddannelsesdage om året. Af hensyn til de driftsmæssige forhold m.v. sker deltagelse i efteruddannelse efter indstilling fra den ledende overlæge/områdets lægechef.

Ved deltagelse i efteruddannelse, som er pålagt eller godkendt af ledelsen, gives tjenestefrihed med løn. Som udgangspunkt dækkes kursusafgift, transport m.v. af ansættelsesmyndigheden, med mindre anden finansiering er aftalt konkret.

Det vil under alle omstændigheder være tilrådeligt at have betalingsspørgsmålet afklaret inden deltagelse eller eventuelle udlæg for kursusafgift, rejse eller ophold.

For lægelige chefer gælder, at disse skal sikres en ledelsesuddannelse og den nødvendige lægefaglige efteruddannelse.