Efteruddannelse for afdelingslæger

Efteruddannelse er vigtigt for alle faggrupper - ikke mindst for afdelingslæger - som ikke længere er en del af et fast uddannelsesforløb. Som afdelingslæge har du ret og pligt til 10 efteruddanelsesdage hvert år. De 10 dage skal aftales med din leder til din MUS-samtale. 

Du har ret til 10 efteruddannelsesdage om året
Som en del af OK 21-resultatet er der sket en skærpelse af afdelingslægernes 10 efteruddannelsesdage, hvilket svarer til, hvad der også gælder for overlægerne. Efteruddannelsesplanerne skal være udrullet på alle afdelinger senest medio 2022. Du og din arbejdsgiver skal sammen skal udarbejde en forpligtende efteruddannelsesplan, når I holder MUS. En gang om året skal I følge op på, om planen bliver opfyldt - om du som afdelingslæge har fået afholdt dine 10 efteruddannelsesdage. 

Aftal din uddannelsesplan med din nærmeste leder
Afhængig af dine behov i forhold til opgaver og funktion sammenholdt med afdelingens behov, kan du fx anvende efteruddannelsesdagene til internationale kongresser og konferencer, nationale seminarer og kurser eller i det daglige arbejde via kompetenceudviklingsaktiviteter. 
Ud over tjenestefrihed med løn har du som afdelingslæge også ret til at få dækket kursusafgift, transport- og opholdsudgifter m.v. i de 10 dage efteruddannelsesdage. Husk at aftale med din leder, hvad din arbejdsplads vil dække af udgifter helt eller delvist - fx ved længerevarende kongresser i udlandet. 

På de enkelte afdelinger fastlægges efteruddannelsen normalt efter en uddannelsesplan, der tilgodeser de forskellige lægers behov men også hensynet til den nuværende og fremtidige patientbehandling, udvikling m.v .

Hvad er vigtigt at huske for dig som afdelingslæge 

  • Du har ret til 10 efteruddannelse om året - så husk at efterspørge det
  • Efteruddannelse skal aftales ved din årlige MUS-samtale. Her skal du sammen med din nærmeste leder lave en efteruddannelsesplan, som I er enige om og som din leder dermed godkender
  • Husk at aftale med din leder, hvad din arbejdsplads kan dække af udgifter  - fx ved længerevarende kongresser i udlandet. 

Se aftale om10 efteruddannelsesdage - § 32, stk 4 i sygehusoverenskomstenet 
Læs mere om efteruddannelse hos Foreningen af Speciallæger, find skema til efteruddannelse og mere mere