Spørgsmål

Efteruddannelse

Overlæger har efter overenskomsten for overlæger ret til 10 efteruddannelsesdage om året. Af hensyn til de driftsmæssige forhold m.v. sker deltagelse i efteruddannelse efter indstilling fra den ledende overlæge/områdets lægechef.

Se mere her