Efteruddannelse

Din løbende efteruddannelse – Continuing Professional Development, CPD

Hvilke rammer er der for min efteruddannelse?
I Danmark er speciallægers efteruddannelse kun delvist reguleret. De overordnede rammer bliver fastlagt ved overenskomst mellem din faglige organisation og Danske Regioner. Derudover kan dit specialeselskab have fastlagt rammer for din efteruddannelse. I visse specialer har specialets europæiske organisation fastlagt rammerne.

Hvad har jeg selv ansvar for?
Som udgangspunkt har du som speciallæge selv ansvaret for at efteruddanne dig og vedligeholde dine kompetencer inden for de 7 lægeroller.
I praksis kan det dog være dig og din nærmeste leder - hvis du er i et ansættelsesforhold – der skal samarbejde om at sikre din løbende efteruddannelse.

Hvilken efteruddannelse har jeg behov for?
Lægeforeningen anbefaler, at du planlægger din efteruddannelse med udgangspunkt i dine konkrete behov. Du kan f.eks. undersøge patientrapporterede data eller kliniske data, som kan give dig en indikation på, hvor du og dit team skal blive bedre. Du må naturligvis også tage udgangspunkt i, hvad der er relevant i din jobfunktion, dit speciale, og hvad der er tilgængeligt.

Derudover anbefaler vi, at du sikrer dig feedback fra din leder eller anden relevant ressourceperson, som kan være med til at kvalificere, hvilken efteruddannelse, du kunne få brug for.

Hvad og hvordan vil jeg lære?
Der findes mange måder at lære på, og det er ikke til at sige på forhånd, om det er kurser, konferencer, netværk, sidemandsoplæring eller noget helt tredje, der er mest relevant for dig. Overvej derfor ikke bare hvad du skal lære, men også hvordan du bedst opnår den kompetence, du mangler. Måske er det ikke et kursus men et udvekslingsophold på en anden afdeling eller et andet hospital, der bedst kan give dig de ønskede kompetencer.

Hvad anbefaler mit specialeselskab?
Forskning viser, at en efteruddannelse, der tager udgangspunkt i individuelle behov, skaber mere reel læring end indsamling af CME-point. Derfor anbefaler Lægeforeningen ikke en national indførelse af CME-point til sikring af efteruddannelse. I stedet for bør du være opmærksom på, hvad dit specialeselskab anbefaler.
Læs Lægeforeningens politik Øget kvalitet gennem systematisk kompetenceudvikling (pdf)

Hvordan skal jeg finansiere min efteruddannelse?
Det er din overenskomst, der fastlægger de overordnede økonomiske og tidsmæssige rammer for din efteruddannelse. Afhængigt af dit ansættelsesforhold har du ret til 8 eller 10 dages fri med løn til efteruddannelse. Som praktiserende læge eller praktiserende speciallæge har du mulighed for delvist at få dækket dine omkostninger gennem hhv. PLO’s og FAPS’ efteruddannelsesfonde. Som praktiserende læge skal du bruge 3 af dine uddannelsesdage på systematisk efteruddannelse i temaer, som PLO - i samarbejde med RLNT - har vurderet væsentlige for arbejdet i almen praksis.