E-læring i kliniske emner

De kliniske kurser listet nedenfor er lavet for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og bygger indholdsmæssigt på DSAM’s kliniske vejledninger.

Her kan du finde vejledninger, der er mere end 5 år gamle, og som ikke er opdaterede. DSAM tager derfor forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Men vi har valgt at lade dem ligge på hjemmesiden, da der stadig er en del brugbar information i dem.

 

 Aktuelle e-læringskurser i kliniske emner: 

Refusion for alment praktiserende læger

Er du alment praktiserende læge, har du mulighed for at få refusion fra Efteruddannelsesfonden ved gennemførsel af Lægeforeningens e-læringskurser. Du kan få ½ dags refusion, hvis du gennemfører en pakke bestående af 4 e-læringskurser.

Læs mere og find ansøgning til Efteruddannelsesfonden.