Sådan bliver du valgt og registreret som tillidsrepræsentant

Sådan bliver du valgt som tillidsrepræsentant

  • Du skal være medlem af Yngre Læger
  • Du skal have været ansat mindst en måned i regionen, for at du kan blive valgt
    På statens område skal du være ansat mindst 9 måneder på arbejdspladsen - dog kun 6 måneder, hvis du er ansat i en klassificeret stilling
  • Du bliver valgt af de andre yngre læger i din afdeling/klinik, og alle yngre læger har stemmeret
  • I har ret til at vælge en tillidsrepræsentant, når I er fem yngre læger eller mere på afdelingen.

Sådan foregår valget

Der er ikke nogen formelle regler for, hvordan valget skal finde sted, men her er nogle forslag til så demokratiske retningslinjer som muligt:

  • Valget skal varsles i så god tid, så alle bliver bekendt med tid og sted. Indkaldelsen bør ske skriftligt (via mail) – husk kolleger, som er fraværende på grund af barsel/sygdom.
  • Det skal fremgå af indkaldelsen, hvad dagsordenen er, hvem der stiller op, eventuelle valgoplæg mv.
  • Man stemmer ved personligt fremmøde eller via fuldmagt.
  • Afstemningen bør ske skriftligt, hvis der er flere kandidater.

Valg af fællestillidsrepræsentant

Med mindre andet er aftalt med ledelsen, vælges fællestillidsrepræsentanten blandt tillidsrepræsentanterne. Valghandlingen sker efter samme procedure som for valg af tillidsrepræsentant.

Sådan bliver du registreret som tillidsrepræsentant

Når du er valgt, skal du give Yngre Læger besked. Det gør du ved at udfylde anmeldelsesblanketten. Det er også en god ide at kontakte formanden for Yngre Lægerådet på dit sygehus, så han/hun ved, at der er valgt en ny tillidsrepræsentant.
Blanket: Anmeld dig som tillidsvalgt

Du skal godkendes af arbejdsgiveren

Arbejdsgiversiden skal godkende alle tillidsrepræsentanter. I praksis betyder det, at du er godkendt som tillidsrepræsentant, med mindre arbejdsgiveren har modsat sig valget inden for tre uger. Det er Yngre Læger, der står for at anmelde dig som tillidsrepræsentant til sygehuset. 

TR-beskyttelsen

Når du er anmeldt som tillidsrepræsentant, er du omfattet af reglerne om beskyttelse mod afskedigelse. Som TR kan du kun blive sagt op, hvis det skyldes tvingende årsager. Opsigelsesvarslet for TR er forlænget med tre måneder. Kontakt Yngre Læger, hvis det bliver aktuelt.

Vær synlig

Som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at dine kontaktdata på nettet er rigtige, så medlemmerne kan få fat i dig. Husk derfor at opdatere dine data.

Husk også at afmelde dig igen, når du ikke længere er tillidsrepræsentant, så der ikke står forkerte oplysninger på hjemmesiden.

Kan man afsætte en tillidsrepræsentant?

Ja, hvis en eller flere yngre læger ønsker at afsætte den fungerende tillidsrepræsentant, kan man stille en ny kandidat til posten og gennemføre et valg blandt de yngre læger.