Du siger selv op eller bliver sagt op

Som ansat kan du altid sige op i en stilling, men du skal overholde reglerne om opsigelsesvarsel.

Kontakt altid Yngre Læger, hvis du bliver sagt op

Arbejdsgiveren har en ret til at afskedige en medarbejder,og det skal ske efter de regler, der er aftalt. Der kan være omstændigheder ved opsigelsen, der ikke er i orden. Og der kan være situationer, hvor du kan få en godtgørelse i forbindelse med opsigelsen, eller har brug for hjælp til at finde en ny ansættelse eller til at komme videre. 

Derfor er det vigtigt altid at kontakte Yngre Læger, hvis du kommer ud for at blive sagt op - tlf: 35 44 85 00.


 1. Du siger selv op
 2. Du fortryder en ansættelse, før du er startet i den
 3. Du bliver sagt op af arbejdsgiveren
 4. Fratrædelsesgodtgørelse
 5. Du skal siges op med en saglig grund
 6. Afskedigelsen er ikke sagligt begrundet
 7. Opsigelse i forbindelse med misligholdelse
 8. Særlige regler for tillidsrepræsentanter

Du siger selv op

Reglerne siger, at:

 • Reservelæger og 1. reservelæger skal sige op med 1 måneds varsel 
 • afdelingslæger skal sige op med 3 måneders varsel
 • opsigelsen skal være arbejdsgiveren i hænde inden udgangen af en måned, for at varselsperioden kan starte den efterfølgende kalendermåned. 
  Er du fx. reservelæge og siger op den 12. april, så tæller opsigelsesvarslet først fra 1. maj. Du skal derfor være i stillingen frem til udgangen af maj.

Du fortryder en ansættelse, før du er startet i den

Du kan godt komme ud for at fortryde en ansættelse, som du har accepteret men endnu ikke er startet i.
 
For at få det kortest mulige opsigelsesvarsel skal du sige op, inden du starter i stillingen.

 • Du siger op, inden du starter
  Dit opsigelsesvarsel starter den første dag i stillingen. Du skal være i stillingen i opsigelsesperioden, dvs. 1 måned for reservelæger/1. reservelæger og 3 måneder for afdelingslæger, medmindre du aftaler noget andet med arbejdsgiveren.
 • Du siger op ,den første dag du er i stillingen
  Dit opsigelsesvarsel starter den efterfølgende kalendermåned. Du skal være i stillingen i opsigelsesperioden, dvs. 1 måned for reservelæger/1. reservelæger og 3 måneder for afdelingslæger, medmindre du aftaler noget andet med arbejdsgiveren.

Du bliver sagt op af arbejdsgiveren

Reglerne siger, at:

 • reservelæger og 1. reservelæger skal afskediges med 3 månders varsel
 • afdelingslæger skal afskediges med 6 måneders varsel
 • opsigelsen skal være medarbejderen i hænde inden udgangen af en måned for at varselsperioden kan starte i den efterfølgende kalendermåned. 
  Er du fx reservelæge og bliver opsagt den 12. april, så tæller de 3 måneders opsigelsesvarsel reelt først fra den 30. april. Du skal altså arbejde maj, juni og hele juli måned med.

Fratrædelsesgodtgørelse

Se her, om du er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse.

Yngre Læger skal have besked, hvis du bliver sagt op

Når du bliver opsagt, skal du selvfølgelig selv have besked, og derudover skal Yngre Læger også underrettes. Underretningen skal indeholde en begrundelse for afskedigelsen.

Du skal siges op med en saglig grund

En saglig grund kan fx være:

 • lang tids sygdom
 • omorganiseringer 
 • misligholdelse af ansættelsesforholdet - hvis du fx ikke møder op på arbejdet til tiden, hvis du nægter at lave det arbejde, du bliver pålagt, eller hvis du er påvirket af fx alkohol eller piller
 • du får frataget din autorisation som læge. I denne situation vil du ikke længere kunne passe dit arbejde som læge.

Afskedigelsen er ikke sagligt begrundet

Hvis foreningen mener, at afskedigelsen ikke er sagligt begrundet i enten den yngre læges forhold eller i regionens forhold, kan foreningen kræve afskedigelsen forhandlet med ansættelsesmyndigheden - dvs sygehusledelsen/regionen.

Har den yngre læge været ansat uafbrudt i sygehusvæsenet i mindst 8 måneder, kan foreningen kræve afskedigelsen indbragt for et afskedigelsesnævn med henblik på at få fastsat en godtgørelse for opsigelsen, hvis der er tale om en usaglig opsigelse.

Opsigelse i forbindelse med misligholdelse

Overholder den ansatte ikke ansættelsesaftalen, er der tale om misligholdelse, som arbejdsgiveren kan reagere på. 

Misligholdelsen kan være af varierende grovhed:

 • mindre grove tilfælde - her kan arbejdsgiveren give en påtale eller en advarsel
 • grovere tilfælde -  her kan den ansatte opsiges med almindeligt varsel
 • meget grov misligholdelse  - her kan arbejdsgiveren vælge at bortvise den ansatte. Men en bortvisning kræver øjeblikkelig reaktion fra arbejdsgiveren, når denne bliver klar over forholdet, der kan udløse bortvisningen.

Særlige regler for tillidsrepræsentanter

Vær opmærksom på, at en tillidsrepræsentant er omfatttet af særlige regler i forbindelse med afskedigelse.

En tillidsrepræsentant kan kun afskediges, hvis der foreligger tvingende årsager. Det er arbejdsgiveren, der har bevisbyrden, og der skal meget til, før der er tale om tvingende årsager.

Afskedigelse af en tillidsrepræsentant kan ske med den pågældendes individuelle aftale eller overenskomstmæssige opsigelsesvarsel tillagt 3 måneder.

I alle tilfælde - bliver du sagt op - så ring til Yngre Læger -
tlf: 35 44 85 00.