Drift af praksis

Her kan du læse om, hvilke former speciallægepraksis kan drives i:

Enkeltmandspraksis

Ved enkeltmandspraksis forstås speciallægegerning udøvet af enkeltperson uden fællesskab med andre speciallæger om økonomi.

Kompagniskabspraksis

Ved kompagniskabspraksis forstås praksis, der drives af 2 eller flere speciallæger og/eller anpartsselskaber, der har fælles økonomi, lokaler og personale. Speciallæger i kompagniskab kan kun praktisere under et og samme ydernummer.

Anpartsselskab

Ved anpartsselskab forstås en praksis, der drives af en eller flere speciallæger ansat i et anpartsselskab. Speciallæger ansat i et APS kan kun praktisere under et og samme ydernummer.

Samarbejdspraksis

Ved samarbejdspraksis forstås praksis, der drives i samarbejde mellem flere enkeltmands- og/eller kompagniskabspraksis og / eller anpartsselskaber med fællesskab om lokaler og helt eller delvis om personale. Speciallæger, der driver samarbejdspraksis, praktiserer under hver sit ydernummer.