DONG, helbredsattest til udrykningspersonel

Indeks 
Udrykningspersonel, helbredsattest til DONG
Kategori 
Andre aftalte attester
ID-nr. 
06.02.32.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
1.522 kr.
Rekvirent 
Arbejdsgiver
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
19.04.2021
Forklaring 

Attesten er aftalt med Attestudvalget, og der foreligger dispensation fra Helbredsoplysningsrådet under Beskæftigelsesministeriet til at anvende den. Attesten betragtes som en "Sikkerhedsattest".