DONG, helbredsattest til udrykningspersonel

Indeks  udrykningspersonel, helbredsattest til DONG
Kategori  Andre aftalte attester
ID-nr.  06.02.32.01
Attestform  Blanket
Honorar  1.494 kr.
Rekvirent  Arbejdsgiver
Betales af  Rekvirent
Opdateret  06.04.2020
Forklaring 

Attesten er aftalt med Attestudvalget, og der foreligger dispensation fra Helbredsoplysningsrådet under Beskæftigelsesministeriet til at anvende den. Attesten betragtes som en "Sikkerhedsattest".