Dokumentation af TR-arbejdet

Tro- og loveerklæring

Yngre Læger har tidligere aftalt med de regionale videreuddannelsessekretariater, at dokumentation for varetagelse af TR-funktion kan ske ved en såkaldt tro- og loveerklæring, som beskriver kursusaktiviteter, tillidsposter mv.

En sådan underskrift er underlagt den almindelige lovgivnings bestemmelser om afgivelse af urigtige erklæringer og er derfor lige så gyldig som en erklæring fra Yngre Læger/Lægeforeningen.

Det vil sige, du behøver ikke kontakte Yngre Lægers sekretariat, hvis du vil dokumentere, at du har været tillidsrepræsentant eller lignende.