Dobbeltkasketter og bestyrelsesarbejde

Vedtaget af repræsentantskabet den 26. november 2008

Repræsentantskabet pålægger bestyrelsesmedlemmer, LFB-medlemmer og redaktøren ikke at have lægelige tillidsposter af følgende art:

•    tillidsrepræsentant valgt efter TR-reglerne

•    formand for koordinationsforum i en region eller YLR-F

•    poster, hvor bestyrelsen er i en arbejdsgiverfunktion, fx underviser på YL´s TR-kurser. Deltagelse som repræsentant for bestyrelsen kan selvfølgelig ske som vanligt.

•    Såfremt man på valgtidspunktet varetager sådanne poster, skal engagementet afvikles hurtigst muligt

Vedtagelsen indgår som bilag til bestyrelsens forretningsorden.