Dispensation til tidsbegrænset ansættelse

Ifølge § 4 stk. 4 i overenskomsten mellem regionerne og Yngre Læger er ansættelsen som afdelingslæge tidsubegrænset.

Du skal derfor søge om dispensation fra Yngre Læger (se nederst på siden), hvis du som afdelingslæge ønsker en tidsbegrænset ansættelse i en anden afdelingslægestilling pga. kompetenceudvikling. 

Yngre Læger har den principielle holdning, at kompetenceudvikling ud over speciallægeuddannelsen skal foregå i faste tidsubegrænsede stillinger – det gælder ekspertuddannelse, subspecialisering og alle andre former for kompetenceudvikling.

Yngre Læger er dog indstillet på at dispensere fra reglerne om tidsbegrænsning i de situationer, hvor en læge har en fast ansættelse som afdelingslæge eller overlæge, men hvor der er behov for en kompetence, der kun kan opnås ved ansættelse på et andet hospital – typisk på et universitetshospital.

Hvis du får orlov fra din faste afdelingslægestilling pga. kompetenceudvikling, vil du derfor kunne få dispensation til en tidsbegrænset ansættelse som afdelingslæge. Når den tidsbegrænsede ansættelse er afsluttet, vender du tilbage til din faste ansættelse. Det er en ufravigelig betingelse for dispensation, at du har en fast ansættelse at få orlov fra.

Når Yngre Læger bliver kontaktet om tidsbegrænsede afdelingslægestillinger, orienterer Yngre Læger den lokale fællestillidsrepræsentant. Også hvis det drejer sig om en henvendelse fra en arbejdsgiver, der planlægger at oprette sådanne stillinger.

Vikaransættelse kræver ikke dispensation

Bliver du ansat som vikar, kræver det ikke en særskilt dispensation, idet det er en forudsætning for ansættelse som vikar, at den faste stilling er besat men vakant i en periode pga. orlov, sygdom eller andet.

Skema til dispensation

Procedure for at få en tidsbegrænset ansættelse:

  • Udfyld og underskriv skemaet (PDF)
  • Giv skemaet til den nye afdeling, som underskriver og sender det til Yngre Læger
  • Yngre Læger behandler dispensationsansøgningen, som godkendes endeligt af formanden for Yngre Læger
  • Yngre Læger sender skemaet retur til lægen med kopi til den lokale fællestillidsrepræsentant.