Digitalisering - Brug lægers arbejdskraft bedre

Sundhedsvæsenet står overfor en voksende mangel på arbejdskraft i takt med, at befolkningen bliver ældre og får flere kroniske sygdomme. Samtidig er der fart på udviklingen af sundhedsteknologi, hvor der alene på det amerikanske marked sker en fordobling af innovationen indenfor kunstig intelligens hvert andet år – en udvikling der baner vej for, at et et digitalt foregangsland som Danmark kan bruge data og ny teknologi til at forbedre kvaliteten og frigøre hænder. Der er således mange eksempler på gode effektive digitalesundhedsydelser, der kan bredes ud til at dække hele sundhedsvæsenet.

I foråret 2022 indgik et politisk flertal på Christiansborg en aftale om en sundhedsreform. På det digitale område baserer aftalen sig på elementerne i regeringens digitaliseringsstrategi om mere behandling i hjemmet og bedre adgang til patientdata. Det skal blandt andet realiseres gennem den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. 

Der er mange eksempler på effektive digitale sundhedsydelser, der allerede er taget i brug i dele af sundhedsvæsenet. Lægeforeningen mener, at gode og effektive digitale løsninger skal bredes ud til at dække hele sundhedsvæsenet.

For at virkeliggøre det lovede løft af digitaliseringen, er der brug for at gøre mere. Dette indspil er Lægeforeningens bidrag til at opfylde de politiske målsætninger for digitalisering i sundhedsvæsenet.