Digitale forløbsplaner

Som en del af OK18 skal vi i almen praksis tilbyde en digital forløbsplan til patienter med kroniske sygdomme som KOL og diabetes. Formålet med forløbsplanerne er at inddrage patienten samt at understøtte egenomsorg.

Forløbsplaner er elektroniske planer, som oprettes, anvendes og vedligeholdes af de praktiserende læger for patienter med diabetes type 2 og KOL. Formålet med forløbsplanerne er at inddrage patienten samt skabe overblik i forhold til at understøtte egenomsorg.

Den praktiserende læge er forpligtet til at oprette, anvende og vedligeholde forløbsplaner som en del af kronikerprogrammet for patienter med diabetes type 2 og/eller KOL. Arbejdet med forløbsplaner indgår derfor i ydelserne 0130, 0131 og 0132.