Dialogsamtale: Sådan gennemfører du den bedst

- som alment praktiserende læge eller praktiserende speciallæge

Hvorfor tage en dialogsamtale?

Enhver person, der klager over sundhedsvæsenet, bliver tilbudt en lokal dialog. Herunder finder du gode råd til at gennemføre den lokale dialogsamtale som alment praktiserende læge eller praktiserende speciallæge. Lægeforeningen anbefaler desuden, at du kontakter Lægeforeningen før dialogsamtalen.

Ved klagesager i primærsektoren vil langt de fleste sager dreje sig om en eller flere enkeltpersoner, især hvis det er klager fra vagten. Men ved klinikker med flere ansatte kan klagen også dreje sig om systemfejlklager.

Dialogsamtalen kan enten holdes ved et personligt møde eller kan være telefonisk. Det er i begge parters interesse at få et positivt resultat af dialogen. Men alene det, at klageren har accepteret samtalen, må tages som udtryk for, at der er et muligt ønske om et positivt resultat.

Bemærk, at du som indklaget læge kan nægte at deltage i en dialog. Dog er der i almen praksis og i speciallægepraksis i overenskomsten en passus om, at formålet med den lokale dialog bedst sikres, hvis den alment praktiserende læge/praktiserende speciallæge vælger at deltage i den lokale dialog.

Hvem arrangerer dialogsamtalen?

Hver region håndterer klagesagerne forskelligt, og der er ikke helt faste rammer. Det er derfor vigtigt, du hurtigt sætter dig ind i procedurerne i din region. Regionen arrangerer mødet, men du skal ikke forvente, at Regionen stiller med ekspertise i konfliktmægling.

Dialogen skal være afholdt senest 4 uger efter, at klagen er fremsendt til regionen.

Hvad sker der efter dialogsamtalen?

Efter dialogsamtalen kan sagen gå to veje. Enten kan dialogsamtalen ende med, at klageren føler sagen tilfredsstillende behandlet, og så afsluttes klagesagen og kan ikke genoptages. 

Lykkes det ikke ved den lokale dialog at stille klageren tilfreds, går sagen videre og kører som en traditionel klagesag i Disciplinærnævnet eller Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er klageren, som bestemmer hvilket regi, klagen skal behandles i. 

Har du spørgsmål?

Har du nogle spørgsmål vedrørende den lokale dialog, er du velkommen til at kontakte Lægeforeningen på 3544 8500.