Detentionsundersøgelse

Indeks 
detentionsundersøgelse
Kategori 
Statslige attester
ID-nr. 
03.07.21.02
Attestform 
Blanket
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Politiet
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
06.05.2021
Forklaring 

Lægeerklæringen afgives på grundlag af en samlet klinisk vurdering af undersøgtes tilstand på undersøgelsestidspunktet.

Lægen redegør for resultatet af sin undersøgelse på blanketten, som politiet udleverer, og ved afkrydsning anføres en konklusion, hvor mulighederne er:

a. Undersøgtes tilstand skønnes ikke behandlingskrævende

b. Undersøgte bør umiddelbart undersøges yderligere ( skadestue/indlægges)

c. Andet - herunder supplerende bemærkninger