Detentionsundersøgelse

Indeks  detentionsundersøgelse
Kategori  Statslige attester
ID-nr.  03.07.21.02
Attestform  Blanket
Honorar  Regning
Rekvirent  Politiet
Betales af  Rekvirent
Opdateret  24.02.2021
Forklaring 

Lægeerklæringen afgives på grundlag af en samlet klinisk vurdering af undersøgtes tilstand på undersøgelsestidspunktet.

Lægen redegør for resultatet af sin undersøgelse på blanketten, som politiet udleverer, og ved afkrydsning anføres en konklusion, hvor mulighederne er:

a. Undersøgtes tilstand skønnes ikke behandlingskrævende

b. Undersøgte bør umiddelbart undersøges yderligere ( skadestue/indlægges)

c. Andet - herunder supplerende bemærkninger