Det rammer patienterne, hvis der uddannes for få speciallæger

Debatindlæg af Helene Westring Hvidman, formand for Lægeforeningen Hovedstaden
Bragt i Frederiksborg Amtsavis den 9. april 2021

Vi mangler speciallæger i Danmark. Det kan risikere at få alvorlige følger for patienterne i Region Hovedstaden.

Færre kan blive behandlet på hospitaler, hos praktiserende læger og andre speciallæger, og kvaliteten i behandlingen vil dale.

Der mangler særligt speciallæger i almen medicin -altså praktiserende læger. Det er ikke bare et problem i landområderne. Også her i hovedstadsregionen har vi områder, hvor det er svært at få en praktiserende læge.

Flere andre specialer rammes også.

Psykiatere og børne-og ungepsykiatere er også en mangelvare. Det er med til at presse psykiatrien i bund, og det på trods af ambitionerne om at styrke forholdene for patienter med psykiatriske sygdomme.

Derfor er der et stort behov for at få uddannet flere speciallæger. Manglen på speciallæger går ud over patienterne, som må tage til takke med et ringere tilbud, fordi der er for få speciallæger til det stigende antal patienter. Der bliver i fremtiden brug for flere speciallæger, der kan varetage specialiseret behandling på hospitalerne og i praksis tæt på patienterne.

Sundhedsstyrelsen står over for at skulle beslutte, hvor mange speciallæger, der skal uddannes i de kommende år. Stik imod al fornuft fremlagde styrelsen et forslag om at uddanne godt 200 færre speciallæger, end hvad landets patienter har brug for.

Efter pres fra Lægeforeningen og andre er Sundhedsstyrelsen kommet på andre tanker og har trukket det underdimensionerede forslag tilbage. Vi venter nu på en ny plan.

Vi har en klar forventning om, at den nye plan tager højde for det reelle behov for speciallæger. I Lægeforeningen peger vi på, at der skal uddannes 1250 speciallæger årligt. Det svarer til det antal speciallæger, som specialerne samlet angiver, der er brug for. Det bør fremgå i den nye plan fra Sundhedsstyrelsen.

For der skal uddannes flere speciallæger -ikke færre. Ellers bliver manglen på praktiserende læger, psykiatere og andre speciallæger ikke løst. Og det er hverken politikere eller læger -og da slet ikke patienterne -tjent med.