Det mener Yngre Læger

Yngre Lægers formand, Helga Schultz, og Yngre Læger har siden marts 2020 bl.a. sendt breve til tillidsvalgte og medlemmer af Yngre Læger.

Nyhed på yl.dk den 9. juni 2021
Husk at anmelde COVID-19 som en arbejdsskade.

Brev til Sundhedsstyrelsen og regionerne den 13. april 2021
I brevet opfordrer Yngre Læger Sundhedsstyrelsen til at fastlægge en national plan, der tilbyder fuld vaccination til alt frontpersonale. Samtidig opfordrer Yngre Læger regionerne til at sikre, at kun vaccineret personale behandler COVID-19 patienter.

Mail til medlemmer ansat i staten den 22. januar 2021
Mail fra formanden og formanden for staten om møde mellem Akademikerne og skatteministeren om arbejdspresset i staten.

Mail til alle medlemmer den 11. januar 2021
Læs formandens brev om smitte, vaccination, arbejdspres og videreuddannelse.

Brev fra Lægeforeningen til statsministeren den 22. december 2020
Yngre Læger bakker op om Lægeforeningens brev om uacceptable trusler mod sundhedspersonalet under COVID-19. Statsministeren svarede den 23. december 2020.

Mail til tillidsvalgte den 17. december 2020
Læs mail fra formanden om COVID-19 og beredskab.

Video til alle medlemmer den 16. december 2020
Se videoen med formanden om det store pres på alle yngre læger lige nu. 

Mail til tillidsvalgte 26. november 2020
Læs formandens brev til alle tillidsvalgte om COVID-19 og beredskab.

Mail til tillidsvalgte 30. april 2020
Læs formandens brev til alle tillidsvalgte om genåbning af sundhedsvæsenet og konsekvenserne for yngre læger.

Mail til alle medlemmer 2. april 2020
Læs formandens brev om COVID-19 til alle medlemmer.

Mail til tillidsvalgte 31. marts 2020
Læs om værnemidler, omlægning og ændringer, ny aftale for timelønnede, hviletid og fridøgn. Klik her.

Mail til tillidsvalgte 23. marts 2020
Alle mødeaktiviteter i Yngre Læger med fysisk fremmøde aflyses i april måned.  Læs mailen her.

Mail til alle medlemmer 17. marts 2020
Læs formandens brev om corona til alle medlemmer.

Mail til tillidsvalgte 13. marts 2020
Her kan du læse vores mail til alle Yngre Lægers tillidsvalgte med information om corona.

Mail til alle medlemmer 4. marts 2020
Læs her vores mail , som er sendt ud til alle medlemmer i regionerne, staten og kommunerne. Hold også selv øje med Sundhedsstyrelsens hjemmeside.