Det kan kun gå for langsomt med at sløjfe 6-årsfristen

Af Helga Schultz, formand for Yngre Læger, og Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Det var en glædelig dag, da regeringen midt i januar meldte ud, at den nu endelig vil afskaffe den såkaldte seksårsfrist. I udspillet ”Flere hænder og større arbejdsglæde”, der er en del af sundhedsreformudspillet, lyder det blandt andet om fristen, at den ”kan betyde, at læger, som falder for fristen, kan blive nødsaget til at flytte til udlandet for at opnå speciallægeuddannelse eller arbejde som læge uden speciallægeanerkendelse. I regeringen vil vi sikre, at antallet af speciallæger ikke mindskes. For at give bedre mulighed for, at alle læger kan blive speciallæger, afskaffer vi derfor 6-årsfristen.”

Det er den helt rigtige vej at gå, for den forbistrede frist, som blev indført i 2008 har reelt været en stopklods for unge lægers videreuddannelse til speciallæger. Erfaringer viser, at der er læger, der hindres i at søge bredere ud i landet, for når man skal kvalificere sig på tid, tager man ansættelse de ‘sikre’ steder med den højeste anseelse. Der er læger, der opgiver at nå at blive speciallæge inden fristen, hvilket betyder færre speciallæger, ikke flere. Samtidig er der i Sverige og Norge muligheder for speciallægeuddannelser uden de samme frister, hvilket helt naturligt giver en risiko for at trække dygtige læger varigt væk fra det danske arbejdsmarked. Det kan med andre ord kun gå for langsomt med at få den afskaffet.

Dette - altså afskaffelsen - er dog stadig ikke en realitet, og efter mange års ventetid er vi både forventningsfulde og utålmodige.  Vi kan forstå, at det, der mangler, er sundhedsminister Ellen Trane Nørbys underskrift på et cirkulære, som Sundhedsstyrelsen skal sende ud. Så herfra skal der lyde en opfordring til at finde den ministerielle fyldepen frem og få sat signaturen så hurtigt som muligt. Det kan for eksempel ske i en pause fra arbejdet med at analysere alle de mange input, som både Ellen Trane Nørby og innovationsminister Sophie Løhde har fået til indholdet i sundhedsreformen.

For mens nogle dele af reformen er blevet kritiseret fra mange sider, er afskaffelsen af seksårsfristen en entydig vindersag, og vi er fra lægeside meget glade for, at I har lyttet vores kritik. Gør nutidens og fremtidens læger en tjeneste og få den ud af verden hurtigst muligt.

Bragt i Dagens Medicin d. 8. februar 2019