Desirée og Niels Ydes fond - Gæstelejlighed i Sydfrankrig

Formål
Du kan søge fonden løbende om et vederlagsfrit ophold af to ugers varighed i en lejlighed i Golfe Juan, en by ved Middelhavet nær Cannes. Lejligheden er fuldt udstyret til ophold af fire til seks personer.

Opholdet skal gøre det muligt for dig at færdiggøre en oversigtsartikel til en disputats, ph.d.-afhandling, kapitel i lærebog, el.lign. inden for lægevidenskab. Ansøgninger vil blive prioriteret i den nævnte rækkefølge.

Der kan søges om ophold i perioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2021. Ansøgninger om ophold i månederne januar, februar, november og december vil blive prioriteret højt.

Du er selv ansvarlig for at få fri på det tidspunkt, du skal bruge lejligheden.

Sådan søger du fonden 
Ansøgning om ophold i gæstelejlighed skal ske inden 20. oktober 2020 ved udfyldelse af dette ansøgningsskema til gæstelejlighed 2021 som sendes til bs@aumento.dk.

Det materiale, som du skal have klar er:
Et curriculum vitae på maks. 1 A4-side. En kort redegørelse på maks. 1 A4-side med baggrunden for det arbejde, som udføres under opholdet. Det kan f.eks. være en liste over antagne artikler til disputatsen, et resumé over ph.d.-projektet eller et brev fra forlag, som opfordrer ansøgeren til at skrive et kapitel i en lærebog.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Birgitte Stenbjerre på bs@aumento.dk.

    Ansøgningsfrist
    Fristen for ansøgninger er 20. oktober 2020 for ophold i 2021.
    Hvis du ikke har hørt fra Birgitte Stenbjerre inden 15. december, har du ikke fået et ophold.