Desirée og Niels Ydes Fond - et Dansk-Schweizisk Fond

Formål
Fondet har variable prioriteringsområder, som bliver slået op i Ugeskrift for Læger.
Prioriteringsområdet i 2020 er "research on the impact of neuroinflammatory processes in a broad range of brain diseases (e.g. neurodegenerative, neurodevelopmental, neurooncological and neuropsychiatric). Applicants should be Principal Investigators or tenured Staff Scientists".

Der er afsat ca. 1. mio. kr. til en eller flere ansøgere. Du kan søge støtte til apparatur og driftsudgifter.
Fondet yder ikke støtte til løn- og rejseudgifter.
Fondet opmuntrer til samarbejde mellem forskere fra Danmark og Schweiz.

Sådan søger du fondet
Brug ansøgningsskemaet, som vil være tilgængeligt her på siden, når det er muligt at søge.
Du skal udforme ansøgningen på engelsk. Bilag må maks. fylde fire A4-sider ekskl. skema og publikationslisten for de sidste tre år.

Ansøgningen skal sendes pr. mail til regnskabsafd@dadl.dk

Ansøgningsfrist
Fristen for ansøgninger er 21. marts 2020.  Ansøgerne vil få besked om resultatet senest ultimo maj. 

Har du spørgsmål
Du kan finde svar på spørgsmål i vejledningen. Hvis du har spørgsmål, kontakt bestyrelsesformand Birgitte Stenbjerre på bs@aumento.dk.