Der skal være råd til flere ældre i sundhedsvæsenet

Af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

Ældre medborgere er ofte hyppige gæster i sundhedsvæsenet. Når man har levet et langt liv, vil de fleste i den tredje alder have én eller flere kroniske sygdomme. Det kan for eksempel være diabetes, hjerte-kar sygdom, KOL og gigt. Det er ganske normalt - og heldigvis er det sådan i dag, at blot fordi, man har en sygdom som disse, er det ikke det samme som, at man om kort tid siger farvel til livet. Man lever simpelthen længere med sine sygdomme.

Samtidig stiger antallet af ældre ned lynets hast. Alene frem til 2025 kommer der 39 procent flere i aldersgruppen 80-89 år. Det er glædeligt, at børnebørn og bedsteforældre på den måde får glæde af hinanden i flere år. Ikke mindst i juletiden, som mange familier fejrer på tværs af generationer.

Men - for der er desværre et men – vores sundhedsvæsen har i dag slet ikke de nødvendige ressourcer til at kunne behandle de mange flere borgere, som får brug for lægehjælp.

Det er sådan, at i størstedelen af dette årti har de midler, som politikerne har afsat til sundhed, knap kunnet dække, at antallet af patienter steg. Og når pengene ikke slår til i dag, så bliver det kun værre i fremtiden, hvis ikke politikerne udviser rettidig omhu og sætter penge af til et langsigtet løft af sundhedsvæsenet. Som læge og formand for Lægeforeningen må jeg slå fast, at kommer der ikke et reelt løft, vil vores patienter desværre opleve et ringere sundhedsvæsen.

Vi har fra Lægeforeningens side foreslået, at midlerne til sundhedsvæsenet skal vokse med to procent ekstra hvert år frem mod år 2025. Det svarer til omtrent tre milliarder kroner mere næste år, mens det i takt med, at samfundsøkonomien vokser, skal stige til godt fire milliarder kroner i 2025.

Det er vores anbefaling til de politikere, der udstikker de økonomiske rammer for sundhedsvæsenet. For det er faktisk, hvad der kræves, for at sundhedsvæsenet både kan behandle det stigende antal patienter, blandt andet flere ældre, mindst lige så godt som nu, følge med udviklingen og samtidig tilbyde de nyeste og bedste behandlinger til patienterne.

Heldigvis er det sådan, at de politiske partier gerne vil have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er første skridt på vejen. Det næste og afgørende skridt er, at så de også sætter de nødvendige penge af til det. Det er vores nytårsønske for patienterne og sundhedsvæsenet.

Bragt i Herning Folkeblad den 28/12 2018