Der skal bedre styr på de alternative behandlere

Debatindlæg af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen
Bragt i Kristeligt Dagblad, den 30. juli 2019

Rammerne for alternative behandlere er i dag meget vide. Alt for ofte ser vi sager, hvor det går galt, skriver Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Alternativ behandler Mette Hovgaard giver i et interview i Kristeligt Dagblad den 20. juli udtryk for, at hun "tror, at jeg er nået frem til, at sensitive mennesker ikke kan håndtere den kemi og aluminium, der er i vaccinationer. Det er fremmed stof, og det er gift".

Mette Hovgaard har naturligvis friheden til at tro, hvad hun vil. Problemet er, at hun bag titlen heilpraktiker har taget på sig at diagnosticere og behandle andre mennesker.

Det er dybt foruroligende, at det sker på baggrund af den tilgang, som hendes udtalelser er udtryk for.

Fakta er, at vacciner har reddet millioner af liv. Masser af mennesker, som i dag heldigvis går rundt iblandt os, ville være døde, hvis ikke vi vaccinerede mod mæslinger og andre alvorlige sygdomme.

Måske ved Mette Hovgaard det ikke. Måske ved hun det, men vælger "at tro" noget andet. Under alle omstændigheder er denne sag dybt foruroligende.

At rådgive borgere om helbred er et meget stort ansvar, som blandt andet fordrer, at man står på et solidt fagligt grundlag og er ajour med den seneste videnskabelige viden.

Jeg er helt klar over, at mange mennesker søger alternativ behandling. Det skal man tage alvorligt. Som læger skal vi altid være klar til at tage samtalen med patienterne om de alternative behandlinger, som de overvejer eller er i gang med.

Det er vigtigt, at patienter trygt kan dele alle tanker om sygdom og behandling med deres læge.

Men problemet er, at der i dag generelt er meget vide rammer for alternative behandlere. Desværre ser vi alt for ofte sager, hvor det går galt, og patienter for eksempel fravælger den lægelige behandling, som kunne have helbredt eller lindret deres tilstand.

Der er behov for at se på dette område med større alvor. Derfor vil jeg opfordre sundhedsministeren til at se nærmere på, hvordan sundhedsmyndigheder kan få skabt større sikkerhed for patienterne. Der er brug for skrappere krav til dokumentation for løfterne, og myndighederne skal holde et anderledes skarpt øje på, at de alternative behandlere lever op til dem.