Der er brug for lægers stemme

11. maj 2015

Af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

Jeg var meget glad, da jeg forrige lørdag fik overdraget posten som formand for Lægeforeningen. Efter en valgkamp mod kompetente og engagerede kolleger er det med et ønske om at bruge mine kræfter til gavn for alle læger, at jeg går ind i arbejdet som formand.

Det er en dramatisk tid at overtage hvervet i. Lige nu oplever vi, hvordan den eksplosive vækst i regionernes medicinudgifter udmønter sig i spareplan efter spareplan i regionerne. Hvis de føres ud i livet, vil det få store konsekvenser for patientbehandlingen. Og dertil kommer, at besparelserne rammer helt skævt. Det er ikke rimeligt, hvis de afdelinger, hvor patienter kan tilbydes ny og dyr medicin, skal bære besparelserne. Jeg vil stærkt opfordre til, at økonomiforhandlingerne tager højde for det problem.

En mærkesag for mig er, at vi skal have større sammenhæng i sundhedsvæsenet, på tværs af sygehuse, praksis og kommuner. I dag slås afdelinger med overbelægning, og mange kommuner kan reelt ikke levere de tilbud, som patienterne – ikke mindst de ældre, medicinske patienter – har brug for, når de er udskrevet. Det er godt, at vi får de nye supersygehuse, og det gør det endnu mere vigtigt, at vi får en plan for det nære sundhedsvæsen, som kan sikre, at patienterne ikke »tabes« undervejs i deres forløb. Det skal være krystalklart, hvem der skal løfte de forskellige opgaver. Det er det ikke i dag.

En anden stor opgave for Lægeforeningen er at presse på for, at arbejdet med at udvikle kvalitet nu kommer til at foregå på en måde, som opleves som fagligt meningsfuldt. Efter at regeringen og regionerne har meldt ud, at det er slut med Den Danske Kvalitetsmodel på sygehusene, er det tid til at tænke nyt. Vi vil arbejde for, at sundhedsprofessionelle på sygehusene får tidstro sundhedsdata, at kvaliteten måles på få og patientnære indikatorer, og at sundhedsvæsenet får en national strategi for kvalitet.

Jeg har sammen med en gruppe kolleger været dybt engageret i arbejdet med den vision for sundhedsvæsenet, som blev vedtaget på sidste Lægemøde. Den er et forsøg på at tage livtag med nogle af de store udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor. F.eks. at de fleste læger bor i de store byer, mens der altså er patienter i hele landet, som skal behandles, at stadig flere danskere lever længere med en eller flere sygdomme, og at sundhedsvæsenet ofte opleves som fragmenteret og komplekst. Det er klart, at det er udfordringer, som læger ikke kan eller skal løse alene. Men det er vigtigt, at vi bidrager, og at vi også har konkrete bud på, hvad der skal til for at få et sundhedsvæsen, som altid har fokus på, at patienten er vigtigst.

Lægers viden og erfaring er vigtig. I mødet med patienten, naturligvis, men også i den politiske og etiske debat om, hvordan sundhedsvæsenet bør indrettes. Jeg vil gøre mit bedste for at give Danmarks 27.000 læger en stærk stemme. Tak for den tillid, som I har vist mig.

 

Leder bragt i Ugeskrift for Læger nr. 10/2015.