Der er brug for læger med mange kompetencer

13. februar 2015 i Dagens Medicin

Af Mads Skipper Formand, Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning

Regeringens kvalitetsudvalg anbefaler i sin endelige rapport, at ansøgere til de videregående uddannelser i langt højere grad skal vurderes individuelt, og at det nuværende kvotesystem på længere sigt skal afskaffes.

Sundhedsvæsenet har brug for læger med forskellig profil og brede kompetencer. Derfor ser Lægeforeningen positivt på anbefalingen. Selvfølgelig skal den boglige kompetence være i orden, hvorfor rapporten også anbefaler adgangsgivende minimumskarakterer i visse fag, men at være en god læge handler også om at kunne samarbejde på tværs af faggrupper, om at tage afsæt i patienten, og om at kunne navigere og prioritere i en travl hverdag helt i tråd med de syv lægeroller, som er implementeret i den danske lægeuddannelse.

Lægeforeningen mener, at det vil være godt at se på, om et nyt optagelsessystem kan lægge mere vægt på ansøgernes brede kompetencer og tage flere facetter med, når man opstiller krav for at blive optaget. Men det er naturligvis vigtigt, at man løbende evaluerer på ændringerne, da internationale studier tyder på, at karaktergennemsnittet alt andet lige er en god markør for, at den studerende også gennemfører studiet.

Lægeforeningen opfordrer politikerne til at arbejde videre med kvalitetsudvalgets anbefalinger om et nyt optagelsessystem. Hele det lægelige arbejdsmarked har og får brug for læger med mange forskellige kompetencer, så vi er rustet til fortsat at give patienterne den bedste behandling.