Delepraksis i OK18 - FAQ

De oftest stillede spørgsmål og svar om reglerne for delepraksis som følge af OK18.


Spm. 1.1 Hvad sker der med eksisterende delepraksistilladelser? 


Svar: Delepraksistilladelser fra før 1. september 2014 er ofte givet til lægeklinikken, mens delepraksistilladelser givet efter 1. september 2014 alle er personlige tilladelser til den læge, der har ansøgt og fået delepraksistilladelse.

Delepraksistilladelser givet før 1. september 2014 fortsætter indtil der sker ændringer i klinikken, fx hvis en læge udtræder. Udtræder en læge, ophører delepraksistilladelsen.

Ønsker klinikken fortsat delepraksistilladelse, kan en eller flere læger i klinikken søge om delepraksistilladelse. En ny delepraksistilladelse vil altid være personlig.

Andre spørgsmål om delepraksis


Spm. 1.2 Hvad sker der med gamle delepraksistilladelser, når der sker ændringer i klinikken?

Svar: Delepraksistilladelser fra før 1. september 2014 forsætter uændret, indtil en læge udtræder af klinikken.

Når lægen udtræder, bortfalder delepraksistilladelsen fra før 1. september 2014, og der skal søges på ny og efter de nye kriterier, hvis der ønskes delepraksistilladelse.

Andre spørgsmål om delepraksis


Spm. 1.3 Hvordan er muligheden for at få delepraksistilladelse fra 1. januar 2018? 

Svar: Der er tre forhold, som kan begrunde en delepraksistilladelse

  1. kronisk eller alvorlig sygdom hos lægen eller dennes nærmeste familie,
  2. andet fagligt eller politisk arbejde, som udgør minimum 10 timer ugentligt,
  3. i lægedækningstruede områder har en læge ret til delepraksis i indtil  6 år.

    Lægedækningstruede områder fastlægges i Praksisplanen.

1) er uændret, 2) er uændret, men timetallet er forøget fra 6 til 10 timer og 3) er en ny mulighed for at få delepraksis.

Andre spørgsmål om delepraksis


Spm. 1.4 Hvorfor er PLO gået med til at forringe forholdene for lægeklinikker med delepraksistilladelse? 

Svar: Hensynet har bl.a. været ligestilling af praktiserende læger med en delepraksistilladelse henholdsvis før og efter 1. september 2014.

I den forbindelse er der lagt vægt på, at klinikker med en delepraksistilladelse før 1. september 2014 opretholder tilladelsen, indtil der sker ændringer i klinikkens ejerkreds.

Andre spørgsmål om delepraksis