Debat: Sundhedsvæsenet skal løftes

Debatindlæg af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen
Bragt i Information den 6. august 2019

Inden længe går det løs med forhandlingerne om regionernes og kommunernes økonomi og om finansloven. I det politiske forståelsespapir, der ligger til grund for S-regeringen, står der, at der skal etableres en bund under velfærden. Der står også, at en ny regering blandt andet i finansloven vil anvise, hvordan der kan ske yderligere løft af velfærden.

Det er positivt, fordi de penge, der i dag er sat af til sundhedsvæsenet, ikke står mål med behovet. Det er et vilkår, som patienter og vi, der arbejder i sundhedsvæsenet, har mærket i flere år. Sundhedsvæsenet har været underfinansieret i det meste af dette årti. Siden finanskrisen er der ikke taget højde for, at flere patienter skal have behandling og pleje. Der er heller ikke taget højde for, at der er store udgifter til nye og til tider dyre behandlinger, eller at der skal behandles endnu flere patienter i de kommende år. Alene frem til 2025 kommer der 39 pct. flere borgere i aldersgruppen 80-89 år. Vi skal glæde os over, at befolkningen lever længere, men sundhedsvæsenet har desværre ikke de nødvendige ressourcer til at behandle de mange flere borgere med behov for hjælp.

Læg hertil, at psykiatrien er nødlidende efter mange års politisk underprioritering, at medicinske afdelinger landet over kæmper med overbelægning, og at der mange steder i sundhedsvæsenet mangler speciallæger, sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter.

Derfor er der behov for et langsigtet løft. Lægeforeningen anbefaler et løft af sundhedsvæsenets økonomi på cirka to pct. ekstra om året til 2025. I rene tal svarer det til ca. tre milliarder kroner mere næste år, mens beløbet skal stige til godt fire milliarder kroner i 2025.

Det er - sammen med mere prioritering - faktisk, hvad der skal til, hvis ikke patienterne skal opleve et gradvist ringere sundhedsvæsen. Det håber jeg, at regeringen vil have med i baghovedet, når den skal forhandle om sundhedsvæsenets økonomi på den anden side af sommerferien.

Lægeforeningen anbefaler et løft af sundhedsvæsenets økonomi på cirka to procent ekstra om året til 2025