Debat: Det er ikke lægernes ansvar

Debatindlæg af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, bragt i BT den 18. januar 2017

BT beskriver mandag, at der er eksempler på, at læger op til weekender udskriver psykisk syge patienter fra psykiatriske hospitaler, selv om patienterne ikke er raske nok til at komme hjem.

Det er dybt ulykkeligt, at det overhovedet kan forekomme, og det er ikke med lægernes gode vilje. Men det er desværre en konsekvens af, at psykiatrien lider under et årelangt økonomisk efterslæb og nedskæring i antallet af senge.

Samtidig skal psykiatrien som alle andre områder i sundhedsvæsenet hvert år producere to procent mere, uden at pengene følger med.

Det stiller læger og andre sundhedsprofessionelle over for nogle helt uacceptable valg. Læger har råbt op om de svære betingelser i psykiatrien.

Senest har læger og andre sundhedsprofessionelle ved Psykiatrisk Hospital i Risskov sendt et åbent brev til regionsrådspolitikere, hvor de bl. a.

beskriver mangel på personale, mangel på sengepladser, og at patienter, der har akut behov for at blive indlagt, må vente for længe.

Jeg er glad for, at Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners psykiatriudvalg, også betegner situationen som uacceptabel.

Forhåbentlig vil regionerne styrke indsatsen mod de helt uacceptable forhold i psykiatrien. Det er dem - og regeringen - der har musklerne til at skabe ordentlige rammer for landets psykiatriske patienter. Det kan ikke gå for hurtigt.