De unge nordjyder drikker for meget

Debatindlæg af Søren Lunde, formand for Lægeforeningen Nordjylland
Bragt i Nordjyske, den 7. august 2019

Snart ringer klokken ud for sommeren og ind for de mange danske unge, der skal starte på en ungdomsuddannelse.
Desværre er det også startskuddet til en ungdomskultur, der involverer alt for meget alkohol. Det viser en ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse.
21 procent af gymnasieeleverne i Region Nordjylland drikker over højrisikogrænsen på 14 genstande for kvinder og 21 for mænd.

Danske unge drikker sjældnere, men mere på én gang end unge fra de lande, vi normalt sammenligner os med. Danske unge drikker med det formål at blive fulde. Det giver en kedelig europarekord i fuldskab, og det er vi nødt til at tage alvorligt. For de unges skyld.

Når musikken spiller, og der kommer alkohol på bordet, kan det være svært at overskue konsekvenserne. Både på den lange bane, der handler om de mange sygdomme et højt alkoholindtag kan være skyld i, men også på den korte bane.

Når branderten letter, og tømmermændene sætter ind, kommer fortrydelsen. Og de kan være alvorlige for de unge. 20 pct. af pigerne og 18 pct. af drengene på gymnasier har haft sex efter alkoholindtag og fortrudt det. På erhvervsskolerne er det 30 pct. af pigerne og 24 pct. af drengene.

Det kan være svært at bryde med en kultur, når der sker så meget andet nyt i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Derfor er der brug for en samlet indsats, og vi ved, hvad der virker.

Ligesom Lægeforeningen foreslår Vidensråd for Forebyggelse, at der bliver sat ind med strukturel forebyggelse på området. Allerede under valgkampen pegede vi på en række forebyggelsestiltag, vi ved er effektive: Højere priser. Effektive alkoholpolitikker på uddannelsesstederne. Skærpet håndhævelse af forbud mod salg af alkohol til mindreårige samt strammere markedsføringslovgivning. Minimumsalderen for al køb af alkohol bør sættes op til 18 år.

Lægeforeningen er ikke ude på at forbyde alkohol, men der er ingen gode argumenter for, at 16-årige skal kunne købe alkohol uanset procenten.
Den holdning er vi heldigvis ikke alene om. 64 pct. af danskerne er enige i, at aldersgrænsen bør hæves. Jeg håber derfor, at politikerne er klar til at gøre en indsats for folkesundheden, der starter med de unges alkoholforbrug.