De nye ferieregler

Hidtil har vi optjent ferie i ét år og afholdt ferien i det følgende ferieår. Fra den 1. september
overgår vi til nye regler, hvorefter vi skal holde ferien løbende i samme år, som den bliver optjent.
Du kan læse mere om de nye regler i denne vejledning.

Inden den nye ferielov træder endelig i kraft den 1. september 2020 vil der være en
overgangsordning med et ”miniferieår”, som løber fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020. Du kan læse mere om overgangsreglerne her.