Kursus

Karriereværket (+10-kursus)


Lær om Karriereværket - et redskab som både vejleder og uddannelsessøgende kan få gavn af.  

Formål
Formålet med kurset er at du som uddannelseslæge får bedre mulighed for at reflektere over og planlægge din karriereudvikling. Er du vejleder, kan Karrriereværket bruges til at strukturere din karrierevejledning af uddannelseslægen.

Vi tager afsæt i ”Karriereværket”, som er et dialog- og refleksionsværktøj udarbejdet af Danske Regioner og Yngre Læger. Karriereværket er et redskab, som bistår til at strukturere og afgrænse et til tider diffust emne. Det er udviklet og testet af både vejledere og yngre læger og har i praksis vist sig at være et nyttigt redskab for begge parter.

Kurset sætter også fokus på redskaber til at vejlede uden at rådgive, ligesom forventningsafstemning og spørgeteknik indgår som et centralt element.

Kurset kan være et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi.

Målgruppe
Kurset henvender sig til både vejledningssøgende og vejledere.

Form
Oplæg og øvelser.  

Sted
Kurset finder sted på din afdeling, i dit regionale sekretariat eller et andet velegnet sted.

Varighed
Kurset varer 1-3 timer.

Kontakt
Når i har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer, eller hvis I har spørgsmål kontakter i os ved at skrive på kursus.yl@dadl.dk.

Mulighed for online kursus
Hvis du ikke kan samle 10 personer, er der mulighed for at arrangere kurset som et online kursus. Send en mail til kursus.yl@dadl.dk. Så aftaler vi nærmere.