Kursus

Specialevalget

Formål
Specialevalget er ofte en vanskelig proces med afstikkere og – måske – for hurtige beslutninger på et for spinkelt grundlag. Jo mere bevidst du er om, hvad der skal være til stede i dit arbejdsliv for at du kan gå tilfreds på arbejde, jo mere vil du være i stand til at vælge den rette speciallægeretning.

På kurser fokuserer vi på, hvad du vil med dit arbejdsliv, hvad dine styrker er, og hvad det indikerer for dit fremtidige specialevalg, din fremtidige subspecialisering og/eller fremtidige ledergerning.

Temaer

  • Hvad er vigtigt i dit arbejdsliv?
  • Hvad skal være til stede i dit arbejdsliv for at du kan føle dig udfordret?
  • Hvilke særlige styrker har du, og hvad ønsker du at udvikle?
  • Netværk – kvalificering af afklaringen?
  • Hvordan sætter du handling bag tankerne, og hvad skal dit første skridt være?

Kurset kan være et fyraftensmøde, et gå-hjem-møde eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi

Målgruppe
Yngre Læger, der ønsker at arbejde med egen karriereudvikling.

Form
Oplæg og øvelser.  

Sted
Kurset finder sted på din afdeling, i dit regionale sekretariat eller et andet velegnet sted.

Varighed
Kurset varer 1-2½ timer.

Kontakt
Når i har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer, eller hvis I har spørgsmål kontakter i os ved at skrive på kursus.yl@dadl.dk.

Mulighed for online kursus
Hvis du ikke kan samle 10 personer, er der mulighed for at arrangere kurset som et online kursus. Send en mail til kursus.yl@dadl.dk. Så aftaler vi nærmere.