Kursus

Karriereveje og karrierevalget

Formål
Dette kursus er for dig, som ønsker inspiration til din videre karriere som yngre læge, herunder bl.a. specialevalg.

Temaer

  • Strategier for valg af karrierevej
  • Specialevalg
  • Karriereplanlægning for at opnå karrierevalg
  • Læringsstrategier

Du vil under kurset gennemgå forskellige øvelser, hvor du gerne skulle blive mere afklaret omkring:

- Hvad du vil - hvad er vigtigt i dit arbejdsliv?
- Hvad du kan - hvad er dine styrker, og hvad ønsker du at udvikle?
- Hvad du skal - hvordan kommer du videre herfra?

Kurset handler ikke om, hvordan du specifikt kommer ind i et bestemt speciale.

Form
Oplæg og øvelser i mindre grupper.

Målgruppe
Yngre læger der overvejer forskellige specialer - altså typisk KBU- og introlæger. Er du startet i hoveduddannelse og overvejer at skifte speciale, kan du også få værdifulde redskaber på dette kursus.

Kursusledelse og undervisning
Yngre læger udpeget af din regionale afdeling.

Varighed
Fra 2 til 4 timer. Kontakt din regionale afdeling for at få oplysning om de konkrete tidspunkter.

Tilmelding og flere oplysninger
Klik i boksen til højre og læs mere om kurserne i din regionale afdeling og find sekretariatsmedarbejderen i din region.