Kursus

Jobsøgning og ansøgningsskrivning

Yngre Læger tilbyder:

Formål
Er du jobsøgende yngre læge, kan det være en god ide at tage på et regionalt kursus i ansøgningsskrivning. Her lærer du at skrive en struktureret og motiveret ansøgning samt et målrettet CV. Du bliver også klædt på, så du er velforberedt til jobsamtalen.

Temaer
Vi sætter fokus på, hvordan du skriver en motiveret ansøgning, hvordan du opbygger et CV, og hvordan du forbereder dig før samtalen. Vi vil også komme ind på, hvordan du opnår kompetencer inden for de syv lægeroller.

Form og undervisningsprincipper
Oplæg og øvelser.

Forberedelse
Du kan med fordel forberede dig ved at gennemlæse dit CV og tænke over egne kompetencer, du synes passer ind under hver af de syv lægeroller.

Deltagere
Jobsøgende yngre læger. Såvel præintrostilling som præhoveduddannelsesstilling.

Kursusledelse og undervisning
Regionalt udpegede yngre læger.

Varighed
Fra 2 til 4 timer. Kontakt din region for at få oplysning om de konkrete tidspunkter.