Kursus

Læge - kend din kvalitet (2/2) - webinar

Webinar 2: Hvad vil du gerne forbedre?

Webinar 1: Databaseret kvalitetsudvikling (afholdes d. 15.november)

Oplever du i dit arbejde som læge at være involveret i processer, der burde køre bedre? Har du været ude for dødsfald, som kunne være undgået, eller skade på patienter, som kunne være forebygget?

Oplever du frustration over, at systemet ikke præsterer bedre, selv om alle gør deres bedste?

Har du lyst til at bruge de data, der indtastes i millionvis i vores elektroniske systemer og finde mønstre og sammenhænge, der kan forbedre patientbehandlingen?

Denne webinar-række giver dig redskaber, så du kan komme i gang med at forbedre processer og arbejdsgange.

Det faglige indhold baserer sig på den webbaserede håndbog ”Læge – kend din kvalitet”. Oplægsholderne er læger og andre fagpersoner med ekspertise og praktisk erfaring i kvalitetsudvikling og forbedringsmetoder.

Der gives en række eksempler på kvalitetsudviklingsprojekter, der er publiceret i fagfællebedømte tidsskrifter.

Indhold webinar 2:

Ideer til, hvad du gerne vil forbedre, kan opstå i mange sammenhænge, fx fra personlige oplevelser. En fejl, en klage eller et forløb du har været involveret i, som burde have været endt på en anden måde. Ideer kan også komme fra din dagligdag, som er præget af processer, der burde køre bedre eller i et andet tempo. Du kan opleve en fortvivlelse eller indignation over, hvorfor systemet ikke præsterer bedre – et dødsfald som burde være undgået eller en skade på en patient, som kunne være forebygget.

På webinaret gennemgås de forskellige kilder til inspiration, der kan give ideer til kvalitetsudvikling og forbedring. Det gennemgås, hvordan området kan analyseres nærmere, inden selve forbedringsarbejdet sættes i gang. Endvidere gennemgås forbedringsmodellen, og der præsenteres eksempler på, hvordan der kan arbejdes med modellen

At forstå ”systemet” er en forudsætning for, at du kan udpege og afgrænse det egentlige problem, og for at du senere kan generere de ideer, der skal til for at løse det.

På webinaret præsenteres værktøjer, der kan hjælpe dig med at analysere situationen nærmere og udpege netop den problemstilling, som det vil give mest mening at arbejde med.

Oplægsholdere:

  • Vibeke Rischel, vicedirektør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  • Ann Lyngberg, cheflæge, ph.d., Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus,
  • Julie Mackenhauer, ph.d.-studerende, Aalborg Universitetshospital, Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning

Relevant baggrund:

https://www.laege-kvalitet.dk/intro/hvad-vil-du-gerne-forbedre/

https://www.laege-kvalitet.dk/forbedringsmodellen/hvilke-forandringer-kan-ivarksattes/