Kursus

Læge - kend din kvalitet (1/2) - webinar

Webinar 1: Databaseret kvalitetsudvikling

Webinar 2: Hvad vil du gerne forbedre? (afholdes d. 22. november)

Oplever du i dit arbejde som læge at være involveret i processer, der burde køre bedre? Har du været ude for dødsfald, som kunne være undgået, eller skade på patienter, som kunne være forebygget?

Oplever du frustration over, at systemet ikke præsterer bedre, selv om alle gør deres bedste?

Har du lyst til at bruge de data, der indtastes i millionvis i vores elektroniske systemer og finde mønstre og sammenhænge, der kan forbedre patientbehandlingen?

Denne webinar-række giver dig redskaber, så du kan komme i gang med at forbedre processer og arbejdsgange.

Det faglige indhold baserer sig på den webbaserede håndbog ”Læge – kend din kvalitet”. Oplægsholderne er læger og andre fagpersoner med ekspertise og praktisk erfaring i kvalitetsudvikling og forbedringsmetoder.

Der gives en række eksempler på kvalitetsudviklingsprojekter, der er publiceret i fagfællebedømte tidsskrifter.

Indhold webinar 1:

Hvordan går det egentlig med de patienter, vi behandler? Er de blevet raske? Har de komplikationer? Har de bivirkninger? Er de godt tilfredse?

Og hvornår er kvaliteten god nok? Er det ok at ligge på gennemsnittet? Eller skal der mere til? Kunne vi gøre det bedre? Hvordan gør de bedste af vores kolleger?

For at svare på disse spørgsmål er der brug for data. Det kan være data, som du selv samler ind i den kliniske hverdag eller tal, som du kan finde i eksisterende systemer, statistikker eller databaser.

På webinaret diskuteres, hvilken type data er der behov for i kvalitetsudviklingsprojekter, og hvordan du kan skaffe disse data.

Oplægsholdere:

  • Jens Winther Jensen, direktør, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
  • Louise Rabøl, ledende overlæge, Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
  • Markus Fally, læge, ph.d., post.doc., Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Relevant baggrund:

https://www.laege-kvalitet.dk/intro/hvorfor-er-det-vigtigt-at-alle-kan-forbedre/

https://www.laege-kvalitet.dk/intro/brug-af-data-og-pakker-i-kvalitetsudvikling/

https://patientsikkerhed.dk/lungebetaendelse-kvalitetsprojekt-sikrer-bedre-behandling-paa-hospitalet/