Kursus

UKYL-konferencen 2022

Jo bedre lægelig videreuddannelse - desto bedre patientbehandling. Det er de fleste enige om.

Det er bare ikke altid, at den prioritering fremgår af den daglige arbejdstilrettelæggelse. Underbemanding, travlhed og stigende behandlingsbehov sætter ofte den lægelige videreuddannelse under pres.

Vi vil på UKYL-konferencen sætte fokus på, hvordan man kan lave evidensbaseret læring i klinikken til at fremme den lægelige videreuddannelse og ultimativt give en bedre patientbehandling.

Som oplægsholdere har vi inviteret:

  • Mette Krogh Christensen. Lektor, ph.d., Aarhus Universitet, med ekspertise inden for arbejdspladslæring, uddannelsesmiljø og individuel faglig udvikling på de sundhedsvidenskabelige uddannelser.
  • Margrethe Duch Christensen. Uddannelsesansvarlig overlæge, NOH Hillerød med speciale i evidensbaseret læring under hensyntagen til patientbehandlingen
  • En erfaren UKYL’er der fortæller om at omsætte læring i klinikken til praksis

Næstformand i Yngre Læger og formand for Uddannelsesudvalget Cæcilie Trier Sønderskov vil skyde konferencen i gang – og er med hele dagen.

Dagen vil i øvrigt være præget af høj grad af deltageraktivitet og netværksskabelse.