Kursus

Møde for afdelingslæger/speciallæger og læger på sidste år af hoveduddannelsen

Yngre Læger i Region Midtjylland inviterer alle afdelingslæger og læger i det sidste år af speciallægeuddannelsen til medlemsmøde med henblik på drøftelse af afdelingslægernes faglige og opgavemæssige udvikling i fremtidens sundhedsvæsen:

Mandag den 27. september 2021 kl. 16.30 – ca. kl. 18.30 på AUH, auditorium J116-113, Palle Juul-Jensens Boulevard 161, Aarhus N

Baggrunden for mødet er, at YL og Danske Regioner i forbindelse med OK-21 har aftalt, at der i den kommende overenskomstperiode skal laves forsøg i regionerne, som skal fremme karriereudviklingen for afdelingslæger.
I alt er der afsat 40 mio. kr. pr. år til forsøgene (sv.t. ca. 15.000 kr. pr. afdelingslæge pr. år), der i vidt omfang forventes at skulle udmøntes som lønmidler (se bilag).

På mødet vil vi diskutere organisering, rammer og tidsplan for forsøgene samt mulighederne for at søge midlerne. 

Tilmelding nødvendig via link: Tilmelding - her bliver du også spurgt, om du ønsker fysisk eller virtuel deltagelse.

Med venlig hilsen

Morten Krogh Christiansen
Formand for Yngre Læger i Midtjylland