Kursus

Genomisk medicin og rollen i klinisk behandling og diagnosticering

Genomisk medicin som begreb repræsenterer en ny medicinsk disciplin, der involverer og anvender den genomiske information fra et enkelt individ som led i den kliniske behandling. Det være sig både nøjagtig kausal diagnostik og målrettet behandling. 

Genomisk medicin spiller allerede en stor rolle i såvel klinisk onkologi, klinisk immunologi, farmakologi som for patienter med sjældne og udiagnosticerede sygdomme. Kort fortalt er genomiske analysemetoder fundamentet for at kunne udføre personlig behandling. Det store fokus på genomisk medicin og personlig behandling har resulteret i etableringen af det Nationale Genom projekt, som på sigt skal sikre, at alle patienter og hospitaler i Danmark har adgang til og kan få gavn af personlig medicin.

Hensigten med dette kursus er at klæde læger på med seneste viden indenfor genomisk medicin samt mulighederne for anvendeligheden af de genomiske analysemetoder i diagnosticering og behandling.

På kurset kommer vi ind på følgende emner:

  • Genomisk Medicin som basis for personlig medicin
  • Generelt om analysemetoder
  • Variantklassificering
  • Whole-genome-sequencing til udredning af sjældne sygdomme
  • Diagnostik af patient cases vha. genom analyse
  • Opdatering fra det Nationale Genom Center
  • Betydning af genomanalyser i daglig klinik – fordele og ulemper.

Målgruppe

Dette kursus er for læger fra alle specialer med interesse for paradigmeskiftet inden for diagnostik og behandling vha. genomisk indsigt. Fremadrettet vil en bredere forståelse af genomisk medicin sikre et godt samarbejde på tværs af specialerne og primær sektor.

Kurset vil være en blanding af teori og case-baseret gennemgang. Der vil være god mulighed for diskussion med både undervisere og kollegaer undervejs. Som noget nyt vil vi have en session hvor kursusdeltagere kan præsentere udiagnosticerede eller svære patientsager fra egen klinik og vi kan sparre omkring evt. anvendelse af genomiske analysemetoder til videre udredning.

Forbered dig til kurset på Lær mere

Undervisere
Maria Rossing, Overlæge, PhD, Center for Genomisk Medicin, RH
Flere undervisere kommer senere