Kursus

Behandling af overvægt: Børn, simpel fedme og type 2 diabetes

Med den voksende forståelse af såvel biologiske faktorers og samfundsforholds betydning for udvikling af overvægt og fedme, og deraf en række følgesygdomme såsom type 2 diabetes, er der kommet nye muligheder for også at behandle den overvægtige patient med større succes.

Kost, motion og livsstil har afgørende betydning for vægtøgning og udvikling af fedme, og en ændring af de samme faktorer har afgørende betydning for at opnå et vægttab og bevare det. Men forskningen har identificeret biologiske forskelle i blandt andet glukosemetabolisme, mikrobiota og genomet, som åbner døren for nye muligheder for bedre forståelse af en behandling, som retter sig mod de udløsende faktorer.  Den sociale ulighed er også afspejler sig også på markant vis inden for overvægt, og en stor udfordring er at skabe forandring især blandt familier med kort uddannelse og i indvandremiljøer, hvor de højeste forekomster af børnefedme findes.

Kursets indhold

På dette kursus gennemgår vi den seneste evidens for behandling af børnefedme med fokus på de effektive interventioner, og vi sætter spot på, hvordan vægttabsbehandling for den voksne overvægtige type 2 diabetiker adskiller sig væsentlig fra ikke-diabetikerens. Generelle væsentlige forhold som kost, motion, søvn, stress og trivsel indgår som del af kurset, lige som vi kommer ind på, hvorledes patienten kan motiveres og coaches til at omlægge livsstilen i den nødvendige retning.

Vi kommer ind på følgende emner:

  • Fedmens epidemiologi og betydning af kost, motion og andre faktorer
  • Remission af type 2 diabetes ved vægttab og motion
  • Præcisions-behandling af fedme med kost og motion
  • Behandling af fedme hos børn og unge
  • Medikamentel behandling af den overvægtige type 2 diabetiker
  • Hvordan kommer vi igennem med ændringer i kost og livsstil

Form
Kurset vil være en blanding af oplæg og casearbejde. Nye behandlingsmuligheder bliver belyst ved gennemgang af cases. Derudover vil kurset give en bred introduktion til de muligheder for vægttabsbehandling hos patienter, hvor overvægten aggraverer grundsygdommen (psoriasis, ostearthrose, kardiel insufficiens). Der vil være god mulighed for diskussion med både undervisere og kolleger undervejs.

Målgruppe
Målgrupperne for kurset er for endokrinologer, kardiologer, gastromedicinere og læger fra andre specialer, der er interesseret i overvægtsbehandling.

Underviser:
Arne Astrup, Project Director, professor, dr.med., Novo Nordisk Fonden