Kursus

FAS Års- og medlemsmøde 2021

Fredag den 8. oktober 2021 kl. 10.00-16.30

Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

En tid med covid-19 – Hvad har vi vundet, og hvad har vi tabt? Og hvad har vi lært til næste gang?

Mange hævder, at sygehusene er en supertanker, som kun langsomt kan vendes. Men den påstand blev på kort tid modbevist eftertrykkeligt, da corona-pandemien nåede til Danmark i februar 2020, og de første patienter blev indlagt med covid-19.

På intet tidspunkt nærmede vi os det kaos, som forinden havde ramt samfundet og sundhedsvæsenet i Italien med overfyldte intensivafdelinger og udgangsforbud, og et kaos som siden viste sig i flere andre lande. Nu er størstedelen af befolkningen vaccineret, og livet er ved at vende tilbage til noget, der minder om det normale.

Derfor inviterer FAS´ årsmøde 2021 til debat, hvor vi gør status over indsatsen mod covid-19: Hvad lykkedes, hvad gik galt, og hvad har vi lært om håndteringen af en pandemi, som kan bruges til at gøre sundhedsvæsenets indsats endnu bedre næste gang. For én ting er sikker – corona-pandemien er ikke den sidste.

På den første del af årsmødet ser vi nærmere på den kolossale omstilling af sundhedsvæsenet i foråret 2020. Det sker i en paneldebat, hvor lederen af Region Hovedstadens covid-indsats, lægefaglig vicedirektør Kristian Antonsen, deltager sammen med FAPS’ formand, Ann-Louise Reventlow-Mourier, Nikolai Hoffmann-Petersen, ledende overlæge på Hospitalsenheden Vest og Lisbeth Buss Madsen, som er tillidsrepræsentant og overlæge på Amager-Hvidovre Hospital.

I den anden del af mødet kommer konsekvenserne af sundhedsvæsenets omstilling og samfundets håndtering af pandemien til debat. Hvad betød nedlukningerne og prioriteringen af covid-19 for andre patientgrupper og for folkesundheden, hvad er de økonomiske konsekvenser, og hvad har vi lært i forhold til at håndtere en pandemi bedre næste gang? Emnerne dækkes af Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, Morten Freil, direktør i Danske Patienter og professor i sundhedsøkonomi, Jakob Kjellberg, VIVE.

Mødet rundes af med globale perspektiver på corona-pandemien. Her skal vi bl.a. på en rejse ud i de menneskeskabte forandringer, som giver grobund for nye sygdomme og pandemier med professor Carsten Rahbek, der forsker i, hvordan klimaforandringer, intensivt landbrug m.m. skaber grundlag for sygdomme som hiv, fugleinfluenza, sars og nu senest covid-19.

Årsmødet og debatten styres af journalist Mette Boysen.

Vel mødt

Lisbeth Lintz, formand for Foreningen af Speciallæger